Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
659 postów 15 komentarzy

Ideolog Palikota z pogardą o polskich chrześcijanach

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Trawestując Dodę, możemy wymyślić coś lepszego niż Biblia ułożona cztery tysiące lat temu przez pijanego i upalonego pasterza kóz!

 

 
Michalkiewicz „ socjaliści robią z nas gówno „ (więcej )
 
Szef think tanku 
Ruchu Palikota Krzysztof Iszkowski „ Trawestując Dodę, możemy wymyślić coś lepszego niż Bibliaułożona cztery tysiące lat temu przez pijanego i upalonego pasterza kóz! „....”wolno założyć, że również 
w prawodawstwie jesteśmy bardziej kompetentni niż 
nasi przodkowie. „...” wielu Polaków spontanicznie dochodzi do wniosku, że Kościół jest instytucją opresyjną. Przekonanie to jest zresztą rodzajem samospełniającej się przepowiedni. Im mniej wierzących, tym silniejszy nacisk, by rzekomo oczywiste i uniwersalne normy moralne na wszelki wypadek uczynić państwowym prawem.”.....”Przecież gdyby Polacy byli tak dobrymi i szczerymi katolikami, jak przedstawiają to konserwatyści, to kościelne potępienie byłoby wystarczającym argumentem powstrzymującym ichprzed dokonywaniem zabiegów in vitro i żadna legislacja w tym względzie nie byłaby potrzebna. Próbując mimo wszystko przeforsować zakaz, Kościół przyznaje, że siła religijnej perswazji maleje – „.....”Produkt umowy społecznej”..”Prymitywizm intelektualny polskiego klerusprawia, że w „obozie rewolucyjnym” zdarzają się krytyczni wobec hierarchii katolicy, ale większość stanowią zdeklarowani ateiści i krytyczni agnostycy. Jest to istotnie najważniejszy „wyróżnik obozu””.....” Po prostu, konsekwencją braku wiary w Boga jest przekonanie, że wszystkie prawa i normy moralne – również te przedstawiane jako religijne nakazy – są dziełem człowieka, produktem umowy społecznej. Umowy można zmieniać stosownie do okoliczności,ludzkie dzieła – poprawiać. „.....”Jeżeli uznamy – na podstawie empirycznej obserwacji, a nie quasi-religijnej „wiary w postęp” – że ludzkość się rozwija, to tworzenie nowych wzorców i norm moralnych okaże się być nie tylko prawem (które, jak rozumiem, sobie według Halla uzurpujemy), lecz wręcz obowiązkiem. Niektóre z tych norm bywają sprzeczne z tym, co wcześniej wymyślili chrześcijanie, ale to nie dlatego je tworzymy. Wystarczy, że nowe normy lepiej odpowiadają na złożone potrzeby współczesnego społeczeństwa. „...(źródło )
 
„George Reisman „Dlaczego nazizm był socjalizmem , oraz dlaczego socjalizm był totalitaryzmem„ ….”Celem tego wystąpienia są dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę pokazać,dlaczego nazistowskie Niemcy były państwem socjalistycznym, a nie kapitalistycznym. „...(więcej )
 
Palikot „Trzeba dokonać weryfikacji "zgniłych kompromisów" z lat 90., m.in. w sprawie aborcji, które nie wytrzymują próby czasu, dlatego chcemy wywołać wojnę światopoglądową - zapowiedział Janusz Palikot „....Palikot, nawiązując do głosowania w Sejmie w sprawie projektu ustawy autorstwa Solidarnej Polski wprowadzającego zakaz aborcji …..pokazał plakat z napisem "Lubelscy Talibowie", pod którym były umieszczone zdjęcia 17 posłów i posłanek z Lubelszczyzny, którzy zagłosowali za skierowaniem tego projektu do dalszych prac w Sejmie. „....”Podczas spotkania wykład pt. "Zniewolenie kobiet" wygłosiła filozof prof. Maria Szyszkowska. Podkreśliła, że w Polsce wolności ekonomicznej nie towarzyszy wolność światopoglądowa ani obyczajowa. Dominuje model życia patriarchalnego, w którym kobieta zajmuje się rodziną i pomaga mężowi. Zdaniem Szyszkowskiej winna temu jest edukacja nastawiona głównie na kształtowanie sfery intelektualnej „...(więcej )
 
 
tezy Fukuyamy. „Wczesne państwa europejskie sprawowały sądy, ale nie dyktowały praw. Źródła praw tkwiły gdzie indziej :,albo w religii ...albo w zwyczajach plemion lub innych społeczności lokalnych. Wczesne państwa europejskie ustanawiały niekiedy nowe prawa , ale ich władza i prawomocność wynikały raczej ze zdolności do do bezstronnego egzekwowania praw niekoniecznie będących ich własnym wytworem. „...”To rozróżnienie pomiędzy prawem i prawodawstwem jest kluczowe dla zrozumienia samych rządów prawa „....”...prawo to zbiór abstrakcyjnych zasad sprawiedliwości , pełniących funkcję spoiwa określonej społeczności . W społeczeństwach przednowoczesnych uważano ,że prawo ustanowione zostało przez władzę wyższą niż jakikolwiek ludzki prawodawca :bóstwo , odwieczny zwyczaj lub naturę . Prawodawstwo natomiast odpowiada temu , co dziś nazywamy prawem pozytywnym , i stanowi pochodną władzy politycznej „.....”O rządach prawa można można mówić jedynie tam , gdzie istniejący uprzednio zbiór praw ma wyższość nad prawodawstwem , co oznacza , że jednostka sprawująca władzę polityczną czuje się związana prawem . Nie chce przez to powiedzieć, że sprawujący władzę prawodawczą nie mogą tworzyć nowych praw . Jeśli jednak mają one funkcjonować w ramach rządów prawa , ich rozporządzenia muszą być zgodne z istniejącym prawem , a nie dyktowane wyłącznie widzimisię. „..” Rządy prawa stanowią odrębny składnik ładu politycznego nakładający ograniczenia na władzę państwa „...(więcej)
 
Profesor Roberto de Mattei  w tekście zatytułowanym „Unia Europejska - banda rozbójników?„ Takie pojmowanie prawa, którego najwybitniejszym teoretykiem był w XX wieku austriacki prawnik Hans Kelsen (1881-1973), legitymizuje porządek legislacyjny jedynie "wydajnością prawną" danej normy bądź praktyką jego stosowania „....”Benedykt XVI jednak w swoim orędziu wygłoszonym w niemieckim parlamencie 22 września 2011 roku skrytykował wprost pozytywizm prawny Kelsena, wskazując, że z tej właśnie koncepcji wyrósł narodowy socjalizm„...”W Unii Europejskiej, podobnie jak w innych wielkich instytucjach międzynarodowych, nadrzędnym źródłem prawa jest norma produkowana przez prawodawcę „...(więcej)
 
------
Mój komentarz
 
Ruch Palikota próbuje zlikwidować państwo prawa , które Fukuyama tak opisał „”To rozróżnienie pomiędzy prawem i prawodawstwem jest kluczowe dla zrozumienia samych rządów prawa „....”...prawo to zbiór abstrakcyjnych zasad sprawiedliwości , pełniących funkcję spoiwa określonej społeczności „
 
Lewacy w Europie wzorują się na hitlerowskiej idei prawa . Terror prawny jaki stosują socjaliści w Europie skutkuje nowymi Ustawami Norymberskimi .Socjaliści politycznej poprawności decydują poprzez zbrodnicze ustawy kto ma prawo do życia , kto nie. Aborcja, aborcja po urodzeniu,eutanazja , selekcja in vitro . Ba w swym lewackim zacięciu eugenicznym niedługo będą administracyjnie decydowali i dopuszczali do urodzenia tylko wykreowane przez siebie „istoty ludzkie „ . Tutaj warto posłuchać innego ideologa Palikota, Hartmana . I proszę mi wierzyć to nie jest zwykle bredzenie lewackiego profesora . „ Ideolog Palikota o wprowadzeniu pozwoleń na dzieci„ . Tutaj warto przypomnieć ,że to Hitler był pierwszym , który zastosował aborcje w Polsce w celu pozwolenia na reprodukcję tylko socjalistycznym „nadludziom „
 
Lewacy uważają ,że ich religia polityczna , jaka jest polityczna poprawność musi stać się prawem . Co zresztą z powodzeniem realizują.
 
Nikt nie jest bezpieczny, kiedy lewactwo jest u władzy. Totalitarny socjalizm jakim jest polityczna poprawność jest bękartem dwóch innych totalitarnych socjalizmów. Niemieckiego Hitlera i rosyjskiego Stalina. Oba poprzednie ustanawiały swoje ideologie jako „religie państwowe „ .
 
Cechą wspólna wszystkich trzech socjalizmów jest pogarda dal człowieka , zwalczanie wszystkich religii , jako konkurencji dla ich lewicowych ideologii . Inną wspólną cechą tych socjalizmów tym razem z systemami niewolniczymi jest pozbawieni ludzi prawa do posiadania rodziny, uznanie ,że dzieci należą do właściciela , czyli w tym wypadku do państwa, a nie do rodziców , że właściciel ma prawo do wychowania dzieci w dychu swoje religii. Głównym zadaniem współczesnej szkoły nie jest przekazywanie wiedzy , ale przekształcanie polskich dzieci w janczarów politycznej poprawności , w lewackich zombie .
 
Lewacy są już tak pewni swojego zwycięstwa ,że zaczynają ostentacyjnie gardzić wierzącymi Polakami . Czy maja prawo do pogardy ?
 
Socjaliści bandyckim podatkami doprowadzili do głodu i niedożywienia setki tysięcy katolickich dzieci. Niszczą rodziny . Zmuszają Polaków aby wysyłali dzieci do szkól , które lewacy przekształcili w miejsca stanowiące zagrożenie dla ich życia i zdrowia .
 
Ziemkiewicz „Oczywiście, fakt, że władza działała pod naciskiem lewackich idiotów, którzy w III RP skolonizowali wiodące media tak samo jak na Zachodzie, nie zdejmuje odpowiedzialności z Tuska.”....”Eksplozja przemocy w szkołach to tylko drobna część szkód, jakie wyrządził on polskiej edukacji, a szkody te to tylko drobna część szkód, jakie w ogóle wyrządził Polsce i za które, mam wciąż tę nadzieję, wkońcu zostanie mu wystawiony rachunek....(więcej )
 
Wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, pobicia stają się w szkole codziennością.MEN nie reaguje.Szkoła to miejsce, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo uczniów. Lawinowo przybywa przypadków przemocy. „....”Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że szkoła zaraz po ulicy jest najmniej bezpieczną przestrzenią publiczną. „...(więcej )
 
I co na to Polacy . Nic .
 
 
video Wykład prof. Piotra Jaroszyńskiego „Od państwa nadopiekuńczego do totalitaryzmu"
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Szef think tanku 
Ruchu Palikota Krzysztof Iszkowsk”..W szczególności dotyczy to kontestowanej przez Halla „rewolucji obyczajowej”. Ciekawe swoją drogą, co z chrześcijańsko-konserwatywnej perspektywy jest złego w małżeństwach homoseksualnych – poza tym, że dotąd ich nie było? „...”Wolny wybór łączy mocniej Wreszcie czwarty wyróżnik „obozu rewolucyjnego” – „indywidualizm bez zobowiązań”. To prawda, że „odziedziczone wspólnoty i tożsamości” nie mają dla rewolucjonistów szczególnego znaczenia – przesądza o tym jednak czynnik „dziedziczenia”, a nie imputowany przez Halla organiczny brak lojalności. Tak jak wspólnota może tworzyć nowe normy moralne, tak jednostka ma prawo do kształtowania własnej tożsamości. Dlaczego miałoby to jednak oznaczać brak zobowiązań? Wprost przeciwnie – to wobec grup, w których członkostwo jest kwestią świadomego wyboru, poczucie obowiązku jest z reguły większe.”......”Preferowane przez „obóz rewolucyjny” koncepcje patriotyzmu konstytucyjnego i otwartego społeczeństwa wynikają z założenia, że wolny wybór łączy mocniej niż pokrewieństwo czy wydumany „narodowy charakter”. By wybór ten był nie tylko wolny, lecz także świadomy, konieczna jest dobra edukacja i inne działania na rzecz budowy kapitału społecznego – między innymi ograniczanie znaczenia instytucji hierarchicznych, takich jak Kościół katolicki, wojsko czy różne rodzaje policji. „.....”Skoro wspólnota polityczna może – i powinna – powstawać w drodze indywidualnych wyborów, to jej kształt może być praktycznie dowolny. To dobrze, ponieważ na obecnym etapie rozwoju ludzkości narody, zwłaszcza te o europejskiej skali, są za małe, by skutecznie wpływać na rzeczywistość. Odpowiedzią na ten problem jest oczywiście przeniesienie politycznej podmiotowości na poziom ponadnarodowy, stworzenie europejskiej federacji, która przejmie od Polski, Włoch czy Holandii – lecz także od Francji i Niemiec – kompetencje w dziedzinie polityki fiskalnej, makroekonomicznej, zagranicznej czy obronnej. Również ten pomysł jest obecny w filozofii politycznej od dawna (jednym z pierwszych, który mówił o „Stanach Zjednoczonych Europy”, był w roku 1848 Wiktor Hugo), choć dopiero teraz z futurystycznej wizji stał się naglącą potrzebą. Podobnie jak laicyzacja życia publicznego i zapewnienie pełni praw wszystkim obywatelom. „...”Autor jest socjologiem, ekonomistą, szefem Planu Zmian (think tanku Ruchu Palikota), wiceprzewodniczącym Europy Plus, członkiem zespołu redakcyjnego „Liberte!” …..(źródło )
 
 
Wolniewicz „ Dzisiaj, mnie polityczna poprawność jawi się jako ideologia nowego państwa policyjnego, wręcz Orwellowskiego. Normy politycznej poprawności mają być etyką tego, co się nazywa „laickim humanizmem”, jego praktycznym ucieleśnieniem. Kodyfikacją tych norm – i ta kodyfikacja uświadomiła mi dopiero powagę tego zjawiska – jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ta Karta to ma być nowy Dekalog. Nowy zestaw zasad moralności, zastępujący ten dany na Górze Synaj. Bo laicki humanizm to jest mutacja komunizmu. Jarosław Marek Rymkiewicz już kilkanaście lat temu powiedział: „komunizm nie umarł, on mutuje”. Takimi mutantami komunizmu są właśnie orędownicy owej politycznej poprawności, czy też jak piszemy w książce, „polit-poprawności”. Dwieście lat temu komunizm startował jako nowe chrześcijaństwo. Ostatnia książka hrabiego de Saint-Simon, jednego z głównych ideologów komunizmu, taki właśnie nosiła tytuł: „Nowe chrześcijaństwo”. Komunizm się zawalił, głównie ze względu na swą niesłychaną niewydolność ekonomiczną, ale aspiracje, by wyprzeć stare chrześcijaństwo i zastąpić je nowym pozostały. „....(więcej )
 
Braque „Panuje taki terror intelektualny,że dziś nikt już nie ma odwagi przywołać prostej prawdy, iż dla dziecka nie jest przyjemnie dorastać z dwoma tatusiami lub mamusiami. Ten terror idzie w parze z roszczeniami tych, którzy wcale nie potrzebują większych praw.
Rybińska Mówi pan o mniejszościach seksualnych? Nie uważa pan, że są one na gorszej pozycji wobec większości?
Brague W naszych społeczeństwach ustalił się system, zgodnie z którym to silniejszy ma prawa. Ciekawym przykładem jest aborcja. Dorosły jest w pozycji dominacji wobec płodu, który nie może się bronić. Kiedy mówimy więc o prawie do aborcji, mówimy o prawie silniejszego.Jeśli chodzi o mniejszości seksualne, to prawo do adopcji dzieci także wchodzi w tę kategorię. Dwaj dorośli są w pozycji siły wobec dziecka, które chcą adoptować. Mówić, że pary homoseksualne mają prawo do adopcji dzieci, oznacza, iż społeczeństwo ma obowiązek dostarczyć im dziecko”....”Wiele praw, które dziś są przyznawane, służą silniejszym, a nie słabszym. „...(więcej )
 
Staniszkis „„ Ostra polaryzacja dyskursu publicznego (umacniana przez medialne prowokacje i piętnowanie legalnej partii opozycyjnej jako "pozasystemowej") sztucznie stabilizuje obecną władzę, bo podnosi koszty zmiany frontu. Szczególnie w sytuacji egzekwowania przez władzę poprawności politycznej nie tylko w administracji państwowej ale i w podległych jej instytucjach (np. .systemie edukacji). „....””chcę zwrócić uwagę na paradoks: w pooświeceniowej Francji setki tysięcy (jak podała Al Jazeera), a nie kilka (jak na pasku TVN24) demonstrowały przeciwko małżeństwom homoseksualnym z możliwością adopcji dzieci. Chrześcijanie ramię w ramię z muzułmanami i żydami. Być może obojętność wobec wartości (w tym religijnych), którą demonstruje, w ramach poprawności politycznej, PO okaże się nadgorliwością peryferii? Bo centrum Europa zaczyna dostrzegać, że bez wartości świat staje się zbyt niebezpieczny. A władza - zbyt arbitralna. „.....”Dialog tradycji (z odmiennie w różnych religiach pojmowanym "prawem naturalnym") mógłby stanowić początek procesu wyznaczania granic arbitralnego decyzjonizmu prawnego. Także - demokratycznego. Z godnością osoby ludzkiej jako nadrzędnym standardem. „....(więcej )
 
Kaczyński „ Czy nadal powinno się wymuszać poprawność polityczną, która de facto znosi dotychczasowe systemy wartości i niszczy tożsamości, zmienia społeczeństwo w manipulowaną bez trudu masę? .....”odrzucić hedonistyczną koncepcję życia człowieka sprowadzającą go do roli konsumenta „...(więcej )
 
 Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że największym zagrożeniem dla wolności jest poprawność polityczna. Dodał też, że bez wolnych mediów i pluralizmu nie ma demokracji. Aby bronić naszej wolności należy mówić stanowcze nie tym, którzy zamykają usta ludziom o odmiennych poglądach, dodaje. „...(więcej)
 
 W 2007 roku Orbán mówił: "Nikt nie przypuszczał, że odpowiedzialnyrząd krajumoże uczynić zcałym narodem to, co wcześniej czynili tylko obcy: w interesie utrzymania władzy oszukali i ograbili własny naród.Wypróbowali na swoich przeciwnikach politycznychwszystkie środki moralnego niszczenia, przypisali im własne kłamstwa.Przełożyli własne interesy nad interesy ogółu inie próbują się już nawet powoływać na wyższe idee.Wszystkie warstwy społeczeństwa obciążyli negatywnymi skutkamiwłasnej niezdatności, fałszywego myślenia o historii i moralnego nihilizmu". Wymieniałpogardę dla samych siebie, wyśmiewanie i zniesławianie rodziny, społeczeństwa, narodu, religii, pogardę dla obowiązku i pracy... "My, Węgrzy, żyjemyw świecie metodycznego wzbudzania nienawiści.Na własnej skórzeczujemy intelektualny gwałt, jaki nam zadają, pragnąc, byśmy znienawidzili wszystko, nawet samych siebie..."....”"Silna społecznośćnie da sobie odebraćpraw wolności. Nie można jej wpędzić wkryzys i dezintegrację, niemożliwe, by przywódcy bezkarnie ją okłamywali i zmuszali do płacenia ceny za kłamstwa i zaniedbania, którym są winni.A właśnie to zdarzyło się nam, Węgrom... Węgry,nasza Ojczyzna,są dziś krajem słabym... staliśmy się ostatnimi"...„...(więcej)
 
Profesor Michał Wojciechowski „W postmodernistycznej humanistyce zanikł szacunek dla rozumu, faktów i w ogóle zdrowego rozsądku...”Współczesna lewica,gdy już nie może mordować wrogów klasowychi przeciwników przodującego ustroju, nadal wzorem bolszewików propagujeułatwienia dla zabijania dzieci poczętych.....”o tyle w ostatnich latach przynajmniej część z jego radykalnych przekonań stała siępodstawą programów partii politycznych. I to nie tylko w Europie Zachodniej, ale też nad Wisłą. „.....”Naczelne tezy tego profesora filozofii są w największym skrócie takie, żedzieci można by zabijać po urodzeniu, a nie tylko przed nim, ponieważ są mało świadome, oraz że eutanazja jest dozwolona.Natomiast dorosłe zwierzęta wyższe powinny być chronione tak jak ludzie.Dodatkowo, żereligia jest źródłem zbrodni i zacofania. „.....” Singer idzie w stronę przewidzianą w słynnym opowiadaniu science fiction „Przedludzie"(„Pre-Persons", Philip K. Dick), w którym z woli Kongresu USA aborcja jest dopuszczalna do wieku,w którym dzieci zaczynają myśleć abstrakcyjnie, ustalonego na 12 lat.A u nas Palikot już o „przedludziach" mówił i do Singera się odwoływał.Tak zwanapóźna aborcja, czyli zabijanie dzieci zdolnych do życia poza organizmem matki, jest w niektórych krajach dozwolona.....”że w świetle genetyki już od poczęcia jesteśmy istotami ludzkimi o określonych cechach, tyle że na wczesnym stadium rozwoju.Dekretuje, że można zabijać dzieci do  trzeciego miesiąca życia i tyle (a licytacja trwa, niejaki Marc Mercer, też „filozof", przedłużył to do 18 miesięcy)„....(więcej )
 
Tomasz Pietryga „Jakiś czas temu uczestniczyłem w dyskusji na temat rozwoju tzw. europejskiej lewicy w Polsce.Dyskutanci zgodzili się na koniec, żejej sukces w Polsce jest nieuchronny. To tylko kwestia nieodległej przyszłości kiedydzisiejsze pokolenie gimnazjalistów i licealistów uzyska prawa wyborcze.”......”Dla młodych ludzi bowiem przesiąkniętych liberalną kulturą komercyjnych stacji, i celebryckich  autorytetów  kwestia   małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci itd. będzie czymś oczywistym, naturalnym, nie budzącym sprzeciwu wobec czegoś co uderza w fundamenty świata tradycyjnych wartości. Inaczej skażenie liberalną kulturą jest tak duże, że nie ma od niego ucieczki......”Coraz więcej wskazuje jednak na to, że ta diagnoza powielana przecież już wielokrotnie może okazać się błędna.A młodzi ludzie w "swoim buncie" nie traktują liberalnego słońca jako swojego miejsca, ale jako "ich miejsca"...Drogą, z której bliżej im do konserwatywnych wartości swoich dziadków, niż" autorytetów" z You can dance. itd.
Wiele pisało się już o angażowaniu się młodych ludzi w wydarzenia historyczne, choćby  kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, które  urosło w niektórych środowisk  do rangi niemal kultowej. Potwierdzają to też publikowane wczoraj przez "Rz" badania CBOS wskazujące jak  niewzruszalną wartością jest dla młodych  rodzina.””..(więcej )
 
Adam Wielomski „Włoski faszyzm to była socjalno-nacjonalistyczna dyktatura o dosyć dużej ingerencji państwa w życie obywateli, ale faktem jest, że przez 20 lat rządów Benito Mussoliniego wykonano tylko 
ok. 40 wyroków śmierci w sprawach politycznych. Włosi faszyzm określają mianem prawicy społecznej i kojarzą go raczej z procesem modernizacji kraju, budowy autostrad i z pociągami, które przyjeżdżały na czas. „...”Włosi w żaden sposób nie utożsamiają faszyzmu z nazizmem, czyli z rasizmem, antysemityzmem i zbrodniami wojennymi. „....”One dziś chętniej odwołują się do nauczania społecznego Kościoła i to nim tłumaczą swoje socjalne idee „...”. Jednak, co ciekawe, faszyzm popiera przede wszystkim elektorat tradycyjnej lewicy, gdyż bardzo silnie prezentuje on postulaty socjalne, antykapitalistyczne i antyliberalne. Zresztą na południu Włoch na straganach z literaturą książki faszystowskie leżą zawsze przy działach nowej lewicy oraz marksistów itd. Te dwie radykalne ideologie traktowane są tam po prostu jako antyliberalne odnogi ruchu rewolucyjnego. „...(źródło)
 
„Transseksualiści ze Szwecji domagają się odszkodowań za sterylizację, która była jednym z warunków przeprowadzenia u nich operacji zmiany płci. Osoby te chcą zadośćuczynienia, wskazując na niedawną zmianę prawa, zakładającą rezygnację z obowiązkowej sterylizacji przy zabiegu zmiany płci. Transseksualiści swoje wnioski o odszkodowanie argumentują chęcią posiadania dzieci, twierdząc, że w tej kwestii są oni „tacy sami jak inni”. „...(źródło)
 
video Wykład prof. Piotra Jaroszyńskiego „Od państwa nadopiekuńczego do totalitaryzmu"
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY